Pla director del centre històric

Gestió i Assessorament
Encàrrec:  INCASOL, Generalitat de Catalunya
Durada:  2007-2008

Redacció del Pla Director de l’espai públic del Centre Històric de Sant Pere de Torelló. Aquest pla ha de servir perquè la renovació i la millora de l’espai públic del Centre Històric del municipi es faci des d’una visió unitària i conjunta, en atenció a les particularitats de l’espai públic històric.

sant pere de torelló
pla director de l'espai urbà
sant pere de torelló
sant pere de torelló
pla director de l'espai urbà