Estudi de programació de Can Cavallé

Gestió i Assessorament
Encàrrec:  Diputació de Barcelona
Durada:  maig - octubre 2008

Estudi de programació per a valorar la viabilitat de la rehabilitació del casalot de Can Cavallé (S.XIV-XIX) a Monistrol de Montserrat per a ubicar-hi la nova casa consistorial i la biblioteca municipal.

can cavallé, monistrol de montserrat
can cavallé, monistrol de montserrat