Rehabilitació del Museu Martorell

Concursos
Barcelona, 2020
Encàrrec:  BIM/SA, Barcelona d’Insfraestructures Municipals
Superfície d’actuació:  1.295 m2
Fase:  concurs restringit / 3er premi
Imatges:  vimworks

Rehabilitació del Museu Martorell, en el Parc de la Ciutadella, Barcelona.

La intervenció en l’edifici vol anar més enllà d’una simple acció de restauració/rehabilitació  per a convertir l’edifici en una ròtula urbana que doti aquest tram de ciutat i de parc de nous valors i dinàmiques urbanes. I que aquesta nova estratègia serveixi a la vegada com a element dinamitzador del propi Museu i de les activitats que s’hi duguin a terme. S’aposta per revertir la concepció d’edifici ‘mur’ que és l'edifici actual respecte la ciutat per plantejar un edifici permeable amb un segon accés públic des del Passeig Picasso que relligui el parc i el barri del Born.

Els espais històrics es restauren i s'emfatitzen i es completen amb elements nous per donar resposta al nou programa i a les necessitats prestacionals d’un museu del segle XXI. El nou programa se situa d’acord amb els espais històrics, sense desvirtuar-los, assumint els espais originals i minimitzant al màxim les noves divisòries. En les dues ales laterals l’estratègia arquitectònica busca maximitzar la lectura de l’espai complet i unitari, tal com va ser concebut, i integrar la nova arquitectura de manera discreta sense que hi competeixi. S’aposta per concentrar el major número d’elements d’exposició i emmagatzematge sota de les balconades per tal d’alliberar al màxim l’espai perimetral i respectar la imatge original de les ales. Es dissenya un sistema modular que reinterpreta la imatge de les antigues vitrines de fusta i que permet  integrar les instal.lacions, la il.luminació, lles superfícies acústiques, etc. Una solució arquitectònica distinguible i totalment reversible. 

Rehabilitació Museu Martorell
Museu Martorell, Parc de la Ciutadella, Barcelona
Rehabilitació Museu Martorell