Rehabilitació de nau a Fabra i Coats

Concursos
Barcelona, 2018
Encàrrec:  BIM/SA, Barcelona d’Insfraestructures Municipals
Fase:  concurs restringit
Co-autor:  Vora arquitectura
Imatges:  ikokora

Rehabilitació de la nau F de la Fabra i Coats, un espai fabril tancat i parcialment en ús, en Centre d'interpretació del treball i la ciutat.  

Els usos previstos es col·loquen de manera coherent amb les ‘crugies’ estructurals  que conformen l’edifici original i que acaben definint els diferents espais interiors i es reconeixen i potencien els seus  valors patrimonials: la diafaneïtat, la tipologia estructural, el ritme de finestres, els materials i sistemes constructius...La disposició del programa per ‘naus’ permet fer flexible i adaptable a conveniència l’ús de l’edifici. Tots els espais es poden tancar o obrir segons convingui  sense interferir en la resta de funcions.  

La intervenció té com objectiu aprofitar  al màxim l’estructura de l’edifici i respectar la seva sinceritat constructiva, sense emmascara-la ni modificar-la, abocant els esforços en compatibilitzar aquesta història amb els exigents requisits (estructurals, protecció al foc, etc.) de la normativa actual. Es recuperaran les textures i pàtines originals dels murs deixant  les traces de les transformacions successives que ha anat tenint l’edifici al llarg de la seva història, i que ens parlen de la memòria del lloc, i per a respondre al nou programa es ‘completa’ l’espai preexistent amb elements de nova arquitectura amb un llenguatge propi i diferenciat, construïts a base d'un sistema modular de fusta.

Rehabilitació nau F Fabra i Coats Centre interpretació
Rehabilitació nau F Fabra i Coats
Centre interpretació del treball i la ciutat