Reactivació de l'antic complex 'Tabacalera'

Espais reciclats
Tarragona, 2017
Encàrrec:  Ajuntament de Tarragona
Superfície d’actuació:  47.200m2
Fase:  pla director
Co-autor:  Vora arquitectura, Jordi Portal i Marc Manzano
Imatges:  vimworks

Proposta funcional i arquitectònica per a l'antic recinte industrial de la 'Tabacalera' de Tarragona.

El projecte planteja la conversió del complex arquitectònic de l’antiga Tabacalera en un nou centre neuràlgic cultural de la ciutat de Tarragona a  imatge de l’antic Fòrum Provincial.  El punt de partida de la intervenció és convertir el recinte actual, una illa tancada totalment desvinculada del seu entorn pròxim en un espai urbà obert i dinàmic, permeable i connectat a la ciutat, tant a l’entorn pròxim com a escala de ciutat (pol cultural). A partir de petites operacions d’acupuntura en els límits  es busca difuminar-ne les vores per afavorir la connectivitat urbana i l'accessibilitat.Es genera un eix central com a eix estructurador del conjunt, un eix que prolonga el nou eix cívic que a escala urbana connectaria l'antic Fòrum amb aquest nou Fòrum contemporani. .En aquest eix estructurador juga un paper cabdal el gran espai entre edificis,que es converteix en una gran plaça cívica entorn de la qual es col.loquen els grans equipaments. Aquest eix es prolonga fins al riu, relligant el recinte amb el futur passeig fluvial, del qual en serà un element dinamitzador.

Es proposa una intervenció per fases, d’acord amb la disponibilitat pressupostària de cada moment i en atenció a un cronograma racional i coherent amb les necessitats i prioritats de l’administració. Mentre es van completant els usos definitius, es proposa anar obrint progresivament el recinte, gestionar el 'mentrestant', amb usos i ocupacions provisionals de baix cost, que permetin activar l’espai i fomentar la seva apropiació ciutadana amb activitats diverses.

 

Premis: 
1er premi concurs restringit
Edifici Tabacalera Tarragona
Un nou hub cultural fòrum contemporani
Rehabilitació edifici Tabacalera Tarragona
Rehabilitació edifici Tabacalera Tarragona
Rehabilitació edifici Tabacalera Tarragona