Nova Casa Àsia

Concursos
Barcelona. 2022
Encàrrec:  BIM/SA, Barcelona d’Insfraestructures Municipals
Superfície d’actuació:  1.820 m2
Fase:  concurs restringit / 4rt premi
Imatges:  vimworks

Concurs per la rehabilitació dels pavellons del Palau de Pedralbes de Barcelona per la nova casa Àsia.

Palau Pedralbes
Casa Àsia
Jardins de Pedralbes