Edifici d’equipaments a les Corts

Concursos
Barcelona, 2010
Encàrrec:  BIM/SA, Barcelona d’Insfraestructures Municipals
Superfície d’actuació:  2.500 m2
Fase:  concurs obert

Construcció d’un edifici de nova planta en un solar triangular en el barri de Les Corts, per a ubicar-hi un centre de serveis socials i habitatges tutelats. La proposta cal que integri la façana d’una antiga fàbrica. 

L’edifici proposat recull en la seva formalització la dualitat del lloc on se situa, just allà on es troben el barri antic de Les Corts i la ciutat nova al voltant de La Diagonal. L'edifici es planteja com dues pells que s’abracen: per una banda la pell històrica, que respòn a l’escala del barri antic i resol el programa de centre social, i que s’obre a nord, i per l’altre una nova pell de configuració contemporània, que acull els habitatges i que respòn a l’escala i al ritme de la ciutat moderna, i que s’obre a sud.

concurs edifici equipaments
antiga fàbrica planelles, les corts