Casal de gent gran la Vorada

Espais construïts
Llinars del Vallès, 2006-2009
Encàrrec:  GISA, Generalitat de Catalunya
Superfície d’actuació:  1.225 m2
Fase:  inauguració desembre 2009
Imatges:  Adrià Goula

El solar s'emplaça enmig d'un parc lineal que s'allarga de nord a sud. S'hi projecta un edifici compacte que allibera un generós jardí a sud, que passa a ser un tram més del parc, acotat i controlat, integrant-s'hi amb vegetació i visuals.

La ubicació del volum permet gaudir del millor assolellament i de les millors vistes. L'accés a l'edifici se situa en el carrer peatonal al límit nord de la parcel.la, on recull els fluxos tant de l'est, des del centre de la vila, com del parc a nord. L'entrada reconeix l'eix nord-sud i el perllonga al pati, fins a l'altre límit del solar, on se situa una segona porta. L'edifici es planteja amb un llenguatge fàcil i entenedor: un únic volum blanc en planta pis, que es recolza sobre un basament d'obra vista negra que es formalitza com un replegament de la mateixa tanca de la parcel.la.

L'espai interior es concep com una part del jardí, tancat amb vidre i climatitzat. Els espais servidors se situen a nord i els espais públics s'aboquen a sud. Els espais de major afluència se situen en planta baixa i els espais d'activitats més controlades al pis superior.

S'opta per materials amb un bon manteniment i envelliment (obra vista, monocapa...). La definició d'elements d'ombra (porxo, tribuna...) permeten un assolellament òptim i controlat, tant a l'hivern com a l'estiu. La disposició d'espais, l'optimització d'obertures, la ventilació creuada, minimitzen les demandes d'enllumenat i de climatització artificials. La coberta es planteja vegetal, que a més de ser un element paisatgístic en un entorn de futurs blocs alts, permet millorar l'inèrcia tèrmica de l'edifici.

Premis: 
projecte catalogat premio arquia/próxima
1er premi concurs restringit
casal gent gran llinars del vallès
gisa infraestructures
cortines gradolux
porxo galeria tanca acer
totxo negre monocapa
xapa perforada
departament de benestar i familia generalitat de catalunya
tanca acer galvanitzat lluernari fusta bedoll
doble espai fusta bedoll