Arxiu a Can Batlló

Concursos
Barcelona, 2018
Encàrrec:  BIM/SA, Barcelona d’Insfraestructures Municipals
Superfície d’actuació:  24.500 m2
Fase:  concurs restringit / 3er premi
Co-autor:  Sumo arquitectes i Vora arquitectura
Imatges:  play-time

Rehabilitació de la nau 8 del recinte fabril de Can Batlló per ubicar-hi el nou arxiu de Barcelona.

Es proposa un edifici molt obert i permeable en el seu perímetre, que generi sinergies i intercanvi amb el seu entorn, tant a nivell físic com social. A l’interior, s'aposta per la màxima  permeabilitat de circulacions i relacions visuals, entre usos i espais. D’aquesta manera, es mostra al públic, de manera transparent, el funcionament d’un equipament que habitualment es planteja tancat i inaccessible al ciutadà.

Els valors de l’estructura històrica predominen i es realcen, i el nou es situa discretament dins de la nau. Per a resoldre els dipòsits de conservació de documents es planteja una  peça exempta a l’interior de la nau, separada de les façanes, per tal d’evitar l’impacte formal sobre el caràcter de la façana exterior. L’estructura nova permet resoldre el programa més exigent a nivell de prestacions estructurals i d’incendis. mentre que la resta d’espais de l’equipament (sales de consulta, espais expositius, tractament, etc.) es resolen dins dels espais històrics. La comprensió  de l’espai històric es reforça amb l’obertura d’un ATRI a tota l’alçada que permet copsar la dimensió de la nau i comprendre de manera global l’estructura original en tots els seus nivells.

 

Arxiu Barcelona
Rehabilitació Nau 8 Can Batlló
Arxiu Barcelona Nau 8 Can Batlló