Marroc presaharià: habitat i patrimoni

Escrits i docència
gener 1998
Activitat:  exposició ‘Marroc presaharia: habitat i patrimoni’ i catàleg de l’exposició

1998 a 1999 - Col.laboració d’Oriol Cusidó en l’edició del catàleg, la redacció dels textos i el muntatge de l’exposició itinerant ‘Marroc presaharia: hàbitat i patrimoni’ promoguda pel CAATEEB.

Marroc presaharia: habitat i patrimoni