Curs de programació en arquitectura

Escrits i docència
juny 2009
Activitat:  docència ‘Curs de programació en l’arquitectura’

Juny 2009 i juny 2010 - Docència en l’assignatura ‘Curs de programació en l’arquitectura’ durant els cursos 2009 i 2010. L’assignatura, impartida a l’ETSAV, l’organitza el Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona en col.laboració amb l’ETSAV. Presentació del projecte de rehabilitació del mercat de Singuerlin per a transformar-lo en biblioteca.

Curs de programació en arquitectura ETSAV