‘aproximacions. joves arquitectes catalans’

Escrits i docència
març 2011
Activitat:  cicle de conferències

Març 2011 a febrer 2012 - Participació en el cicle de conferències realitzades en diferents universitats d’arquitectura catalanes i col.legis professionals, en paral.lel a l’exposició que recollia les obres catalanes seleccionades en l’edició 2008-2009 del premi ARQUIA PROXIMA, conjuntament amb els diferents despatxos d’arquitectes catalans premiats.

‘aproximacions.  joves arquitectes catalans’
sessions COAC Barcelona i Lleida
sessió ETSA-URV